Powiedzenia łacińskie

Łacińskie

 

Abyś był w nocy lekki, niech twoja wieczerza będzie krótka - Ut sis nocte levis, sit tibi cena brevis
Albo zwyciężać, albo umierać - Aut vincere, aut moriAlimenty kończą się wraz z życiem - Alimenta cum vita finiuntur
Ani bez ciebie, ani z tobą żyć nie mogę - Nec sine te nec tecum vivere possum
Ani dnia bez linii - ani jednego dnia bez pracy - Nulla dies sine linea
Ani władza ani małżeństwo nie znoszą wspólników - Nec regna socium ferre nec taedae sciunt
Ani żartem, ani poważnie (pół żartem, pół serio) - Nec ioco nec serio
Argumentem zła jest tłum - Argumentum pessimi turba
Aż do skończenia świata - Usque ad consummationem saeculi
Aż dziw powiedzieć - Mirabile dictu
Bać się własnego cienia - Umbram suam metuere
Bądź mężny, młodzieńcze! - Macte animo, iuvenis!
Bądź wierny temu, kto wierny tobie - Fac fideli sis fidelis

Bądź zdrów - Cura, ut valeas!
Bądźcie więc przezorni jako węże, a prości jako gołębice - Estote prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae
Bez Boga żadna myśl nie jest dobra - Nulla sine Deo mens bona est
Bez gniewu i namiętności - Sine ira et studio
Bez pracy nie będzie chleba w ustach - Sine labore non erit panis in ore
Bez zuchwałości, ale i bez lęku - Nec temere, nec timide
Bezbożny niech się nie waży przebłagać darami gniew bogów - Impius ne audeto placare donis iram deorum
Bezczynność nie daje odpoczynku - Difficilis in otio quies
Będą dwoje w jednym ciele - Erunt duo in carne una
Będziecie jako bogowie znający dobro i zło - Eritis sicut dii scientes bonum et malum
Będziesz smutny, jeśli będziesz sam - Tristis eris si solus eris
Biada mnie nieszczęsnemu! Z jakich wyżyn nadziei spadłem! - Vae misero mihi! Quanta de spe decidi!

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55